Endoscopic Surgery

แคปซูลจิ๋ว หรือ “Capsule Endoscopy” หนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารในร่างกาย ด้วยเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นแคปซูลติดกล้องบันทึกภาพขนาดเล็ก สามารถช่วยตรวจหาความผิดปกติในระบบลำไส้เพื่อรักษาโรคและภาวะต่างๆ โดยได้ดังนี้ ผู้เข้ารับการตรวจสามารถกลืนแคปซูลขนาดจิ๋วพร้อมน้ำได้โดยไม่ต้องเคี้ยว หลังจากนั้นแคปซูลจะเดินทางไปตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินอาหาร พร้อมบันทึกภาพระบบภายในร่างกายและส่งสัญญาณต่อเนื่องเพื่อเก็บบันทึกไว้ โดยใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงในการตรวจวินิจฉัย ซึ่งผู้เข้ารับการตรวจสามารถเคลื่อนไหว หรือดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ โดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ก่อนจะถูกถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระ แพทย์จะนำภาพและข้อมูลที่ได้มาตรวจวินิจฉัยและประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการตรวจวินิจฉัยด้วยแคปซูลจิ๋วนี้เป็นอีกวิธีที่ช่วยในการรักษาคนไข้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตรงจุดสาเหตุของการเกิดโรค