ตู้อบเด็ก Incubators

  • The nice 3010 baby incubator is built to Embody precision, reliability and convenience
  • Micro-processor controlled with simultaneous display of Skin, Air and Set Temperatures.
  • Thermistor based Temperature Sensor for accurate temperature measurement.
  • The withdrawable baby tray gives unimpeded access to the new born.
  • The baby bed is tiltable at both sides, Head up and down, with externally operated Trendelenburg and Fowler’s position.
  • The elbow operated ports allows easy access and eliminates cross infections.

Description

  • ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ โดยอัตโนมัติจากผิวเด็ก สำหรับใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อย ทารกคลอดก่อนและทารกที่ป่วย และเพื่อแยกทารกให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมต่างหาก โดยที่มีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทเพียงพอ
  • การแสดงผลแบบตัวเลขชนิด LED และสามารถเลือกหน่วยวัดอุณหภูมิเป็น องศาเซลเซียส หรือองศาฟาเรนไฮน์ได้ โดยกดปุ่มบริเวณด้านหน้าตัวเครื่อง
  • ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Micro-Processor Control
  • ฐานวางเบาะมีสเกลวัดความยาวของตัวเด็ก และสามารถฉายแสง X-ray ผ่านได้