เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟท (Defibrillator)

Category

The Efficia DFM100 defibrillator/monitor is designed to help you meet the demands of patient care in the pre-hospital and hospital environment. With field-proven Philips technology, the Efficia DFM100 offers core functionality with a scalable feature set and improved cost of ownership, allowing you to enhance patient care, wherever the patient is located.

Description

  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า(Manual Defibrillation)
  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบแนะนำด้วยเสียง (Automated External Defibrillation)
  • ภาคกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ Synchronized Cardioversion
  • ภาคติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor)
  • ภาคกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า (Pacemaker)
  • ภาคการบันทึกการทำงานของหัวใจ(Recorder)