เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

Category

The Philips HeartStart FRx defibrillator features intuitive, step-by-step voice instructions, including CPR guidance, and an audible metronome to help guide basic life support (BLS) responders while treating a suspected sudden cardiac arrest (SCA) Pre-connected SMART Pads II can be used for both adults and children. Rugged, lightweight and reliable, it can withstand rough handling and extreme temperatures. When every minute counts, Philips HeartStart FRx is the partner by your side. Side by side. Step by step.

Description

  • ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติโดยมีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนำในการกระตุ้นหัวใจโดยอัตโนมัติ
  • มีระบบแนะนำการใช้งานตามขั้นตอน และมีการแนะนำขั้นตอนการทำ CPR
  • ใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก