เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์

Category

Summit LifeDop Digital Display Table-top Fetal Doppler w/Charger, L350R The LifeDop L350R features a display, table-top Doppler with superior sound quality, extended battery life, enhanced probe sensitivity

Description

  • เครื่องใช้ฟังเสียงการเต้นของหัวใจเด็กทารกในครรภ์ด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
  • มีจอแสดงค่า Fetal Heart Rate (FHR) แบบ Digital Display
  • ใช้ถ่านไฟขนาด AA จำนวน 3 ก้อน และสามารถชาร์ทไฟได้ในเครื่อง
  • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา