เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจแบบพกพา

Category
 • Monitors EtCO2, Respiration Rate, display real-time Capnogram
 • Pocketsize design fits to pre-hospital, Emergency, Anesthesiology and Respiration
 • Large numeric display
 • Lithium battery
 • Routine calibration not required

Description

 • เป็นเครื่องที่ใช้วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก (EtCO2), อัตราการหายใจ (RR)
 • สามารถแสดงค่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออกและค่าอัตราการหายใจเป็นตัวเลขได้ พร้อมทั้งแสดงรูปคลื่นเป็น Capnogramได้
 • สามารถใช้งานได้ทั้งงานภายนอกโรงพยาบาล , ฉุกเฉิน ,วิสัญญีวิทยาและการหายใจ
 • ไม่จำเป็นต้อง Calibration ทุกครั้ง
 • ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก กะทัดรัด
 • ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ที่อยู่ในตัวเครื่องได้ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง
 • ป้องกันน้ำและฝุ่นในระดับ IP33