เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและสัญญาณชีพจรชนิดพกพา

Category

The Rad-G Pulse Oximeter is a rugged, portable, handheld pulse oximetry device with a rechargeable battery and LCD display. Leveraging clinically proven Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion™ pulse oximetry technology, Rad-G delivers a high-quality and reliable monitoring solution that empowers clinicians to quickly assess patients and make informed care decisions even in low-resource settings.

Description

  • เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร
  • มี Battery สำรองอยู่ในตัวเครื่องเป็นชนิด Lithium-Ion
  • หน้าจอแสดงผลชนิด TFT LCD พร้อมระบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถแสดงค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของชีพจร และอัตราการหายใจได้พร้อมกัน
  • ใช้เทคโนโลยีการวัดแบบ Masimo SET ซึ่งทำให้ใช้งานได้กับผู้ป่วยทีมีสภาวะ Low Perfusion และMotion Artifact ได้ดี