เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน A&D Medical

Category
 • User-friendly small footprint & barrier-free design
 • One-Touch measurement – no fiddling with settings, just press Start
 • High accuracy and durability – thanks to “Torque Controlled Belt drive Method” (TCBM) cuff fastening method
 • Antibacterial arm cuff cover – included as standard
 • Extension communication board – RS-232C and/or Bluetooth (contact us to order)
 • Irregular Heart Beat (IHB) – indicated on printout

Description

 • สามารถวัดความดันโลหิต และชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
 • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีน้ำหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม
 • สามารถสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวา
 • จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข LED สีแดง ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
 • เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal)