เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูก และอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์ (F6)

Category Tag

 Large foldable color TFT-LCD screen
 Display waveforms and numeric simultaneously
 Great waveform storage and playback
 Highly sensitive waterproof FHR transducer
 Signals Overlap Verification to separate twins FHR
 Fast printing of stored traces
 DECG & IUP parameters optional
 Wired & wireless central monitoring solution
 Built-in long life thermal printer
 Built-in rechargeable battery for continuous work
 Compatible with 150/152 mm universal recording paper
 Compatible with American/International standard recording paper
 PC management software and central monitoring system supportive

Description

F6
Fetal Monitor

  • เป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ จำนวน 2 คนได้พร้อมกัน โดยแสดงผลเป็นตัวเลขบนหน้าจอพร้อมรูปสัญญาณและสามารถบันทึกพิมพ์เป็นกราฟออกทางพรินเตอร์ได้
  • เป็นเครื่องวัดการบีบตัวของมดลูกของแม่ โดยวัดออกเป็นตัวเลขหน้าจอพร้อมรูปสัญญาณบนหน้าจอ และสามารถบันทึกพิมพ์เป็นกราฟออกทางพรินเตอร์ได้
  • ใช้กับไฟ 100-240โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์และมีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องชนิด Li-ion ขนาด 8 V 4400 mAhใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
  • ได้มาตรฐานอย่างน้อยFDA (สหรัฐอเมริกา), IEC60601-1:2005, EN 60601-1:2006, IEC/EN 60601-2-27, EN ISO 9919, Anti-electric Shock Type (Class I)
  • จอภาพเป็นชนิดTFT Color screen ขนาดไม่น้อยกว่า10 นิ้ว
  • มีโปรแกรม CTG Analysisช่วยสรุปบันทึกผลการตรวจวัดได้
  • มีระบบจับบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์ได้โดยอัตโนมัติ (Auto Fetal Movement)
  • สามารถต่อสาย Remote Event Marker สำหรับให้มารดากดเมื่อทารกในครรภ์ดิ้น
  • ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่สำรองไฟภายในตัวเครื่อง (Rechargeable Lithium-ion)
  • มีระบบบันทึกข้อมูลภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง (60 hours built-in memory)