เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(H-100B)

Category

The H100B employs EDAN SpO2 technology which has the equivalent performance as the industry leaders’. Its pocket-size design makes it extremely suitable for spot-checks and ambulatories.
 Compact & lightweight
 Battery charger stand design (optional)
 LCD display
 Real-time clock
 Pitch tone
 Advanced SpO2 module with equivalent performance as the industry leaders’
 Real-time measurements display
 Plethysmogram display
 Trend table and trend graphs
 Long working-time on battery only

Description

H100B
Handheld Oximeter

  • มีขนาดเล็กกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา
  • สามารถใช้พลังงานจาก AA Alkaline Batteries หรือ Ni-MH Battery ได้อย่างน้อย 30 ชั่วโมง
  • จอแสดงภาพเป็นชนิด LCD with white LED backlight และสามารถแสดง Large Numeric Mode และWaveform Mode ได้
  • ได้รับมาตรฐานการรับรอง IEC 60601-1, ISO 9919 และEN 12470-4
  • ตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX1