เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ HBP 1120

Categories ,

The HBP-1120 is specially designed for use in professional settings and is clinically proven to produce fast and reliable results, all day every day. The display is large and clear, making it easy to read. The OMRON HBP-1120 runs on batteries or via the supplied adapter. Measurements can be done through the oscillometric method and the auscultatory method. This meter uses IntelliSense technology from OMRON. Optionally, the inflation pressure can also be set manually. It detects irregular heartbeats and indicates this by a clear symbol on the screen.

Description

  • สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกึ่งอัตโนมัติ
  • ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก  
  • ปอกแขน มีหลายขนาด สามารถวัดได้ตั้งแต่ 12 – 50 cm
  • จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข 7 segment LCD  สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต และชีพจรที่วัดได้อย่างชัดเจน
  • ใช้กับไฟฟ้า AC100   ̴ 240 โวลท์ 50/60 เฮิรตซ์
  • เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ ญี่ปุ่น