เครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย(iM60)

Category

With selectable optional parameters including IBP, cardiac output and capnography, iM60 can adapt to a wide range of sub-acute divisions.

The high resolution color TFT-LCD together with the up-to-date customizable shortcut menu design brings easy one-touch access to frequent used functions, allowing more attentions to the patients.

Description

iM60
Patient Monitor

 • หน้าจอเป็นแบบสี TFT ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว ความละเอียด 800 X 600 เป็นอย่างน้อย
 • ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและ Trim knob และระบบสัมผัส Touch Screen
 • มีระบบ Multiple Display ไม่น้อยกว่า Large Font, Trend View, OxyCRG และ Bed to Bed
 • แสดงรูปคลื่นได้สูงสุด 11 Waveforms และสามารถรองรับระบบ Barcode Reader
 • มีระบบ Night Mode ปรับลดแสงในช่วงกลางคืนและระบบ Pitch Tone
 • มีระบบ Arrhythmia detection, Pace maker detection และ HR Measurement
 • มีระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้พัดลม (No-Fan Design) เพื่อลดเสียงรบกวนผู้ป่วย
 • มีระบบส่งข้อมูลด้วย LAN และสำรองข้อมูลผ่านระบบ USB และ Option Built-in Wi-Fi
 • มีระบบ Bi-Directional ติดต่อกับ Central Monitor โดยสั่งงานได้สองทาง
 • ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 100-240 โวลต์ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์
 • ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใช้งานได้ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 120 นาที
 • ตัวเครื่องมีหูหิ้วออกแบบให้สามารถแขวนหรือเกาะข้างเตียงได้
 • ได้รับมาตรฐาน IEC 60601-1, ANSI/AAMI SP10 และมาตรฐานป้องกันน้ำ IPX1 เป็นอย่างน้อย