เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง LED Phototherapy

  • 24 Hi power LED provides to cover the bed area and for effective Phototherapy treatment
  • No ultraviolet rays ensures minimize the UV exposures
  • No infrared rays ensures minimize the water loss
  • Adjustable Height – Conveniently allows you to control irradiance levels on the neonate and different types of cradle.

Description

  • เครื่องส่องไฟทารกแรกเกิดตัวเหลือง สำหรับใช้บำบัดหรือรักษาอาการทารกแรกเกิดตัวเหลือง ที่เกิดจากปริมาณบิลิรูบินในเลือดสูง
  • ประกอบด้วยหลอดชนิด LED สีน้ำเงิน (Blue LED)  ซึ่งมีความยาวคลื่นแสง 458 nm เพื่อประสิทธิภาพการรักษา และหลอดชนิด LED สีขาว (White LED)
  • อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ชั่วโมง
  • มีจอภาพชนิด LCD เพื่อแสดงข้อมูลต่างๆ