เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ พร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(M3A)

Category Tag

 Portable and lightweight
 LED numeric display with a color TFT screen
 Flexible configurations to meet different clinical needs
 Auto/Manual/Continuous/Average BP mode
 Pitch tone
 Real-time measurements display
 Trend table and trend graphs
 Extremely long working-time on battery only
 Barcode scanner support (optional)
 Nurse call function
 LAN/Wi-Fi connections (optional)
 Bi-directional communication with the MFM-CMS central station (optional)
 Data management via PatientCare Viewer software (optional)

Description

M3A
Vital Signs Monitor

  • จอภาพแสดงผล การวัดค่าความดัน Systolic, Diastolic, MAP, SpO2 และ Pulse Rate เป็นตัวเลข LED ที่สว่างชัดเจน และมีจอภาพ TFT LCD ขนาด 5 นิ้ว สำหรับแสดงข้อมูล Trend Table และ Trend Graph review
  • สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด (Neonate) เด็กโต (Pediatric) จนถึงผู้ใหญ่ (Adult)
  • มีระบบการทำงานแบบ Manual, Auto และ Continuous Mode
  • มีระบบป้องกันความดันเกิน (Overpressure protection)
  • สามารถวัดหาค่าอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) ได้
  • ได้รับมาตรฐานรับรอง FDA, EN 60601-1, IEC 60601-1 ,ISO 9919 ,IEC 60529 และ ANSI/AAM SP10