เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกคลอด nice 2010 Infant Radiant Warmer

 • A Micro-processor controlled Infant warming system.
 • Two Mode of Operation Servo Skin and Manual.
 • APGAR Timer
 • Feather Touch operation with large digital display and comprehensive alarms
 • Thermistor based Temperature Sensor for accurate temperature measurement
 • Memory Backup restores set temperature and control mode automatically, in the event of power failure. it helps to reduce the attention failure of users
 • The baby bed is tiltable at both sides for Trendelenburg and Fowler’s position.
 • Easily removable and Unbreakable hinge with acrylic side panels to clean the subsequent usages.
 • The Heater Module easily pivots 90 degrees in either direction to facilitate other procedures such as X-rays without disturbing the baby
 • Inbuilt Cabinet facility to store the records

Description

 • เป็นเครื่องสำหรับอภิบาลเด็กแรกเกิด เพื่อใช้ในการควบคุมอุณหภูมิเด็กทารกไม่ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างการดูแลรักษา
 • เป็นรถเข็น ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมหรือเคลือบด้วยวัสดุกันสนิม มีล้อแบบ Antistatic Casters จำนวน 4 ล้อ เข็นเคลื่อนที่ได้สะดวก และมีห้ามล้ออย่างน้อย 2 ล้อ เพื่อล็อคให้หยุดอยู่กับที่ได้
 • มีระบบ Memory backup กรณีไฟฟ้าขัดข้อง
 • มีสวิทซ์ปิด-เปิดเครื่อง และสวิทซ์ควบคุมปิด-เปิด แสงสว่างและความร้อนแยกออกจากกัน
 • ด้านหลังของตัวเครื่องมีช่องเสียบปลั๊กไฟฟ้าอย่างน้อย 2 จุด เพื่อสะดวกต่อการพ่วงอุปกรณ์ช่วยชีวิต และมีสวิทซ์ (Rear power) เพื่อเปิด-ปิดปลั๊กไฟ
 • ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าและ Heater ได้รับมาตรฐาน IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 และ CE mark