ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด nice 3000 Transport Incubator

  • Microprocessor Controlled System with Air and Skin Modes of operation.
  • Displays Air / Skin Temperature simultaneously with Set temperature
  • Feather Touch operation with large digital display and comprehensive alarms
  • Memory backup to restore set temperature and control mode automatically in the event of power failure
  • An integral and withdrawable baby tray to aid resuscitation during transport Internal battery Backup for 4 hours minimum operates both on AC and DC currents, with visual indication for battery power status and power sources

Description

  • ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด ชนิดสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้
  • เป็นตู้อบเด็ก ติดตั้งบนรถเข็นซึ่งทำด้วยสแตนเลสไม่เป็นสนิม มีล้อไม่น้อยกว่า 8 ล้อ พร้อมเบรกล๊อคล้อให้อยู่กับที่ได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้อ และขารถเข็นสามารถพับ เพื่อเข็นขึ้นรถพยาบาลของโรงพยาบาลได้โดยตรง
  • ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮริตซ์และไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ภายในเครื่อง