เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง แบบสองด้าน nice 4000 and 4005 SPOT Double Surface LED Phototherapy

  • 24 Hi power LED provides to cover the bed area and for effective Phototherapy treatment
  • Undersurface Light source module with trolley
  • Lamp usages hours greater than 20,000 hours ensures no need of frequent change of lamp

Description

  • เครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลือง แบบสองด้าน
  • เป็นเครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลือง แบบหลอดไฟ LED
  • เป็นรถเข็น มีล้ออย่างน้อย 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก เพื่อการพยาบาลเด็กทารกที่ป่วย และมีที่ล็อคล้ออย่างน้อย 2 ล้อ
  • อายุการใช้งานของหลอดไฟเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 20,000 ชั่วโมง
  • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ หรือดีกว่า
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-50