เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน Omron HBP9030

Category

Ideal for self measurements in hospital/clinic settings. Get accurate measurements with HBP-9030 with its full suite of measurement support features that include elbow detection sensor & moveable cuff to guide users to correct sitting posture.

Description

  • สามารถวัดความดันโลหิต และชีพจรอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมเครื่องพิมพ์ผล
  • ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด
  • มีปุ่ม เริ่ม/หยุด 2 ปุ่ม เพื่อความสะดวกในการใช้งาน จึงเพิ่มความสะดวกในการสอดแขนเพื่อวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายหรือแขนขวา
  • จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลข  LED สีขาวแบบดิจิตอล ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
  • เครื่องพิมพ์ผลด้วยกระดาษความร้อน (Thermal)