เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมแปรผลอัตโนมัติ(SE301)

Category

 Ultra-compact and lightweight design
 High resolution color touch screen
 Comprehensive filters & anti-noise technology
 Enhanced powerful technical specifications provides reliable signal quality
 12-lead simultaneous acquisition and display
 Support linear/2D barcode scanner
 Signal quality identification
 Long time sampling
 Large storage capacity
 Support USB flash disk and micro SD card to extend memory
 Built-in rechargeable Li-ion battery
 Bi-directional communication with SE-1515 Data Management System
 LAN/build-in Wi-Fi (optional) connections
 Multi-format reports export (optional)
 Support external printer via USB port

Description

SE-301
3-channel ECG

  • เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สามารถตรวจได้ครบทั้ง 12ลีด
  • มีจอภาพสำหรับแสดงผลข้อมูล , เครื่องพิมพ์ผล,แป้นพิมพ์ข้อมูล และปุ่มควบคุมการทำงานประกอบอยู่ในเครื่องเดียวกัน
  • สามารถใช้กับไฟฟ้าแรงดัน 100-240โวลต์ความถี่ 50 หรือ 60เฮิร์ตและมีแบตเตอรี่ชนิดLi-ion ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,200mAhสามารถใช้งานได้ 6.5 ชั่วโมง
  • ตัวเครื่องมีหูหิ้ว เคลื่อนย้ายสะดวก
  • ตัวเครื่องมีช่องสำหรับส่งถ่ายข้อมูลทั้ง Serial Port และมี USB Port รวมทั้งมีช่องสำหรับต่อ Network ได้
  • ได้รับมาตรฐานIEC 60601-1, IEC/EN 60601-2-25, IEC/EN 60601-2-51,ANSI/AAMIEC 11