เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพปอด SpiroLab

Category

Spirometry test:

FVC, VC, MVV, PRE/POST Bronchodilator comparison with a wide range of selectable parameters.

Paedriatric Incentive for Spirometry

Fast and silent built-in printer

with customizable printout format.

Colour screen

Touchscreen 7 inches TFT display

Database up to 10,000 Spirometry tests

or 900 hours of Oximetry recording coupled with powerful and flexible search services.

Optional function available:

Oximeter with adult or paediatric finger probe.

Long life Rechargeable Battery.

Description

  • ใช้เพื่อตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด โดยวัดปริมาตรลมหายใจเข้าและออก พร้อมคำนวณค่าต่างๆ โดยอัตโนมัติ
  • ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้ พร้อมหน้าจอแสดงผลและเครื่องพิมพ์ในตัวเครื่อง
  • ได้มาตรฐานของ ATS, ERS
  • ใช้กับไฟฟ้า 220โวลต์ 50เฮิรตซ์ และจากแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ภายในเครื่อง