เครื่องควบคุมการให้สารละลายด้วยกระบอกฉีดยา Syringe Pump

MP-30 Syringe Pump SmarterTouch screenModular designInternal Wifi moduleCutomized calibrationSaferUnique double alarm indications ensure double safetyMore accuratePatented driving system16-subdivided motor driving technology

Description

  • ใช้ควบคุมการให้สารละลายหรือสารอาหารทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วย รวมทั้งผู้ป่วยทารก
  • ใช้ควบคุมการให้ยาซึ่งต้องการความเที่ยงตรงของขนาดยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
  • ลดอันตรายซึ่งเกิดจากการให้สารละลายมากหรือน้อยเกินไปในผู้ป่วยหนักบางประเภท