ห้องผ่าตัดไฮบริด (Hybrid Operating Room) หรือ ห้องผ่าตัดระบบผสมผสาน พัฒนาการของเทคโนโลยีด้านการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผ่าตัด รองรับผู้ป่วยที่เข้ามารับการผ่าตัดรักษา โรคซับซ้อน สามารถทำการผ่าตัดหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

▪ระบบระบายอากาศ

– HEPA Filter

– Positive pressure

– อุณหภูมิภายใน 20-21 องศาเซลเซียส

– ความชื้นสัมพัทธ์ 35-65%

▪ระบบแสงสว่าง

– ปลั๊กไฟฟ้าทุกตัวได้มาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital grade)

– ระบบไฟ UPS (Uninterrupted Power Supply)

▪ระบบ Gas และเครื่องดูดสุญญากาศ

– ไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิต และมีสัญญาณเตือนในแต่ละห้อง เมื่อเกิดความดันผิดปกติ

– มีการตรวจสอบปริมาตรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เครื่องมือและอุปกรณ์

– ตรวจสอบความพร้อมใช้และประสิทธิภาพการทำงานทุกวัน

– ตรวจสอบมาตรฐาน (Calibrate) และดูแลรักษาโดยผู้ชำนาญจากบริษัทภายนอก

ด้วยห้องผ่าตัดที่ออกแบบให้มีพื้นที่ใหญ่เป็นพิเศษ ทีมสหสาขาวิชาชีพสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ เช่น ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ อายุรแพทย์หัวใจ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิค ซึ่งสามารถเข้าทำงานได้พร้อมกันหรือต่อเนื่องกันในทันทีโดยไม่ต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อุปกรณ์เครื่องมือที่ครบครันทันสมัยจำนวนมากเอาไว้ด้วยกัน การทำหัตถการในห้องผ่าตัดไฮบริดนั้นมีประโยชน์ต่อทั้งแพทย์และผู้ป่วย ผู้เข้ารับบริการทุกคนมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์ สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการ ด้วยการรักษาที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

▪ขอบเขตการให้บริการผ่าตัด

• การผ่าตัดผู้ป่วยในระบบหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

• การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือด

• การตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยาและระบบทางเดินปัสสาวะ

• การตรวจวินิจฉัย การผ่าตัด และการทำหัตถการด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีวิทยาการก้าวหน้าโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ